Czym jest Żywy Różaniec Bł. Karoliny?

Żywy Różaniec Błogosławionej Karoliny adresowany jest przede wszystkim do Tych, którzy nie należą jeszcze da żywych róż różańcowych. Natomiast Ci wszyscy, którzy modlą się już w utworzonych w swoich środowiskach różach różańcowych  - zachęcamy do modlitwy za młodych i w intencjach młodzieży – zapraszając oczywiście dodatkowo do włączenia się – nie na zasadzie przejęcia utworzonej wcześniej róży – w żywy różaniec Patronki młodzieży.

 

Żywy Różaniec oznacza:

 

- Życie według Ewangelii, która jest fundamentem i źródłem życia chrześcijańskiego. Różaniec jest modlitwą ewangeliczną, ponieważ zawiera Modlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie oraz ewangeliczne Tajemnice naszego odkupienia. Z tego powodu Różaniec nazywamy streszczeniem lub zbiorem najważniejszych prawd Ewangelii.

- Życie wiarą, nadzieją i miłością, należeć bowiem do Żywego Różańca znaczy – wierzyć w istnienie Boga i wierzyć Bogu, który przemawia, ufać Bogu i w Jego dzieło zbawienia oraz kochać Boga, a w Bogu i dla Boga ludzi.

- Żywy Różaniec składa się z Żywych Róż. Każda Róża posiada dwadzieścia osób, z których każda odmawia codziennie jeden dziesiątek różańca, czyli jedną tajemnicę połączoną z rozważaniem. W ten sposób odmawiany jest w Róży codziennie cały Różaniec – dwadzieścia tajemnic. Jest to jakby wieniec różany składany u stóp Królowej.

 

Comiesięczna zmiana tajemnic różańcowych.


Zmiana tajemnic dokonuje się drogą internetową każdego 10 dnia miesiąca, bowiem wówczas, o 17.00, w sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie odbywa się Msza św., podczas której młodzież wraz z przybyłymi pielgrzymi modli się o dar kanonizacji, o dobre przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży, jak również w intencjach przedstawianych drogą elektroniczną wstawiennictwu Błogosławionej. 

Po Eucharystii pielgrzymi gromadzą się przy sarkofagu bł. Karoliny na modlitewnym czuwaniu.

We wszystkich nabożeństwach odbywających się w sanktuarium można uczestniczyć za pośrednictwem Internetu, dzięki kamerze zainstalowanej w kościele.

                                    http://sanktuariumzabawa.pl/index.php/pl/sanktuarium-2/kamery2

 

Obowiązki członków Żywego Różańca:

- Zasadniczym obowiązkiem jest zapisanie się na stronie internetowej i odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca.

- Udział – najczęściej duchowy w comiesięcznej zmianie tajemnic różańcowych.

- Częste przystępowanie do Sakramentów świętych oraz udział w procesjach maryjnych.

- Rozszerzanie czci Maryi i Błogosławionej Karoliny przykładem życia i działalnością apostolską.

- Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór Błogosławionej Karoliny.

- Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca – na ile jest to możliwe) oraz w modłach za spokój jego duszy.

 

Odpusty zupełne:

 

Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:

- w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,

- Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),

- Ofiarowania Pańskiego (2 II),

- Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III),

- Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),

- Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),

- w święto Królowej Różańca świętego (w naszej Parafii w pierwszą niedzielę października)

- oraz Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII).

Wybierz Różę

Odwiedza nas

  • Odwiedza nas 55 gości
Copyright © 2013 - Żywy Różaniec Błogosławionej Karoliny - dk design