Część I Radosna - tajemnica trzecia

Boże Narodzenie

Syn Boży rodzi się w grocie, a można powiedzieć - w stajni, gdzie były chore zwierzęta, które nie mogły paść się na pastwisku. Rodzi się w grocie w Betlejem. Tam jest obecny.

Jednoizbowy dom bł. Karoliny ludzie nazywali „kościółkiem”, „Jerozolimką”, „Betlejemką - bo wierzyli że w tym domu też jest obecny Jezus, rozradowany, chwalony przez rodzinną atmosferę, przepojoną duchem miłości Boga i bliźniego, przez atmosferę pobożności, prawości, pracy, skromności, wzajemnego poszanowania. „Gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam znajdziesz Boga żywego”.


 

Wybierz Różę

Odwiedza nas

  • Odwiedza nas 37 gości
Copyright © 2013 - Żywy Różaniec Błogosławionej Karoliny - dk design